<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juuriharja blogi

Erika Heiskanen

Fokusoi

[fa icon="calendar"] 9.10.2014 14:05 Erika Heiskanen

Keskity siihen MITEN teillä tehdään bisnestä, ei yksin siihen, MITÄ bisnestä teillä tehdään. Rakenna differoivaa ja vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Eettisyydestä kilpailuetu

[fa icon="calendar"] 7.2.2013 17:13 Erika Heiskanen

Eettisyydestä kilpailuetu

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Kestävän menestyksen tielle

[fa icon="calendar"] 12.11.2012 19:27 Erika Heiskanen

Viime vuosina suomalainen liike-elämä ja muut toimijat ovat heränneet keskusteluun eettisyydestä, moraalista ja laista. Syksyn aikana keskustelun polttopisteessä ovat olleet mm. Metson osingot ja irtisanomiset, Finnairin johtajavalinnat, Talvivaaran monet kysymykset, Linja-autoliiton vapaaliput, Liikenneviraston johtamiskäytännöt, verosuunnittelun ja veronkierron rajat sekä ihmisoikeudet ja työolosuhteet kehittyvissä maissa. Lista on pitkä. Vaalirahakysymyksetkään eivät vielä ole loppuunkäsiteltyjä.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Tiina Salminen

Rohkeutta peliin

[fa icon="calendar"] 16.10.2012 14:41 Tiina Salminen

Kasvua, kilpailukyvyn parantamista, uusia innovointeja ja toimintatapoja haetaan suomalaisissa organisaatioissa tuskaisesti. Ympärillä vellova EU-alueen talouskriisi ja epävarmuus lisäävät vaikeuskerrointa. Epävarmassa tilanteessa toimintaa tehostetaan, riskinottoa kartetaan ja pyritään pelaamaan varman päälle. Tämä heijastuu myös henkilövalintoihin.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Jari Salo

"Mitä hyötyä tästä on yritysjohtajalle?"

[fa icon="calendar"] 26.9.2012 19:12 Jari Salo

Olimme viime viikolla European Business Ethics Networkin vuosikonferenssissa. On aina hienoa olla mukana vaihtamassa näkemyksiä ja kokemuksia ympäri maailmaa työskentelevien etiikan ja yritysvastuun asiantuntijoiden kanssa. Me juuriharjalaiset pidimme kaksi esitystä omista asiakashankkeistamme ja saimme työstämme erinomaista palautetta ja uusia oivalluksia. Palkitsevaa!

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Luottamuksen alamäki

[fa icon="calendar"] 25.6.2012 17:29 Erika Heiskanen

Iso kansainvälinen organisaatio oli menettänyt markkinoiden luottamuksen ja palkkasi kansainvälinen konsultti- ja tutkijaryhmän (Australia, Singapore, UK, USA) rakentamaan ja toteuttamaan hankkeen, jonka tavoitteena oli palauttaa markkinoiden luottamus tähän monikansalliseen organisaatioon. Organisaatio oli pankki. Johto linjasi, että ylin johto ei ole kehittämisessä mukana, eikä toimintaperiaatteisiin, palveluihin tai johtamisjärjestelmään saa tehdä muutoksia.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Otso Jukarainen

Puhumalla ei saa kilpailuetua

[fa icon="calendar"] 3.11.2011 10:16 Otso Jukarainen

Keskusteluissa eettisyyden tai vastuullisuuden*) roolista myynnissä kuulen joskus mainintoja siitä, kuinka vastuullisuudella yritetään saavuttaa kilpailuetua ”puhumalla vastuullisuudestamme”. Tämä on loistava esimerkki siitä, miten vastuullisuudesta ei saa kilpailuetua. Jokainen asiansa osaava myynnin ammattilainen tietää varsin hyvin, että ei puhumalla mitään merkittävää myydä. Kertomalla itsestämme, ominaisuuksistamme ja erinomaisuudestamme vain kyllästytämme kuulijat kuoliaaksi. Näin emme ainakaan ansaitse luottamusta. Miksi sitten vastuullisuutta yritetään myydä näin? Ehkä ajatellaan, että tuotteiden tai palveluiden arvo asiakkaalle on toinen asia ja vastuullisuus toinen, liiketoiminnasta irrallinen asiansa. Näinhän voi myös olla. Jos vastuullisuus on vain pinnallista kuvan kiillottamista (engl. window-dressing), eikä strategista sisäänrakennettua vastuullisuutta, voi olla, että sitä on vaikea yhdistää osaksi tuotettua asiakasarvoa.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Meri Vehkapera

Vastuullisuus ja kilpailuetu?

[fa icon="calendar"] 10.10.2011 23:11 Meri Vehkapera

Tein vastikään tutkimusta hotelli- ja ravintola-alan johtajien käsityksistä vastuulliseen yritystoimintaan liittyen. Vastaajien mielestä tärkeimpiä vastuullisuuteen liittyviä asioita heidän yrityksensä näkökulmasta olivat kannattavuus pitkällä aikavälillä, turvalliset ja laadukkaat palvelut sekä seuraavana henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet, kuten henkilöstön terveys ja turvallisuus, hyvinvointi ja jaksaminen sekä osaamisen kehittäminen. Tämän jälkeen järjestyksessä seurasivat ympäristöön liittyvät seikat, kuten ympäristöhaittojen ehkäiseminen, jätteiden määrän vähentäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Ei mitään yllätystä tällä saralla siis.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Jari Salo

Kylmiä tilastoja, kuumia tunteita

[fa icon="calendar"] 10.8.2011 13:22 Jari Salo

Aloittelin kuuman kesän jälkeen työt viilentämällä päätäni annoksella kylmää statistiikkaa.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Jari Salo

Vaniljasta syvään vihreään

[fa icon="calendar"] 8.6.2011 21:59 Jari Salo

Kolme vuotta sitten Skanskassa haettiin strategisia linjauksia, joilla toisaalta selvittäisiin hengissä taantumasta ja toisaalta valmistauduttaisiin olemaan huippuiskussa, kun taantuma ennemmin tai myöhemmin väistyy.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]

Tilaa blogi

Kategoriat

Näytä kaikki