<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juuriharja blogi

Meri Vehkapera

Vastuullisuus ja kilpailuetu?

[fa icon="calendar"] 10.10.2011 23:11 Meri Vehkapera

Tein vastikään tutkimusta hotelli- ja ravintola-alan johtajien käsityksistä vastuulliseen yritystoimintaan liittyen. Vastaajien mielestä tärkeimpiä vastuullisuuteen liittyviä asioita heidän yrityksensä näkökulmasta olivat kannattavuus pitkällä aikavälillä, turvalliset ja laadukkaat palvelut sekä seuraavana henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet, kuten henkilöstön terveys ja turvallisuus, hyvinvointi ja jaksaminen sekä osaamisen kehittäminen. Tämän jälkeen järjestyksessä seurasivat ympäristöön liittyvät seikat, kuten ympäristöhaittojen ehkäiseminen, jätteiden määrän vähentäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Ei mitään yllätystä tällä saralla siis.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]

Tilaa blogi

Kategoriat

Näytä kaikki