<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juuriharja blogi

Jari Salo

Oikein vai väärin

[fa icon="calendar"] 3.3.2006 15:02 Jari Salo

Juuriharja 2006:n viimeiseen jaksoon valmistautuminen etenee kovaa vauhtia ja on viimeistelyä vailla. Tapaamme parin viikon kuluttua taas Herrankukkarossa, Rymättylässä.

Arki on imaissut meidät mukaansa työn touhuun. Samalla ovat läsnä kokemukset Sri Lankassa, erilaiset tilanteet ryhmän kanssa sekä lasten kasvot ja ilmeet. Toivomme jopa, että ne eivät unohdukaan. Tulimme matkalla kosketetuiksi ja voi olla, että saimme samalla itsellemme jotakin ainutlaatuista ja vaalimisen arvoista.

Suomessa puhuttavat irtisanomiset ja tuotannon siirtäminen pois maasta. Moni on kysynyt, onko se oikein. Hyvä kysymys. Mistä näkökulmasta asiaa olisi syytä lähestyä? 

Olisiko Gilliganin huolenpidon etiikka hyvä lähtökohta? Kiinnittäisimme enemmän huomiota ihmissuhteisiin ja ihmisistä huolehtimiseen? Mutta kenestä keskittyisimme pitämään huolta? 

Onko yrityksen omistajan pääoman tuotto ja elinkeino vai työntekijän asuntolaina tärkeämpi? Miten pidämme huolta työttömäksi jääneen lasten kenties muuttuneista harrastusmahdollisuuksista tai paikallisen kauppiaan menekin vaihtelusta? Käykö meillä mielessä tsekkiläisen perheen hyvinvointi, kun äiti saa ensimmäisen työpaikan seudulle tulleessa pohjoismaisessa yrityksessä? Hmm. Huolenpidon etiikka ei taida ainakaan helposti tarjota ratkaisua.

Yhdysvalloissa puhutaan paljon hyve-etiikasta liike-elämässä. Kokeillaanpa sitä, ainakin kevyesti. 

Hyveellinen ihminen toimii yhteiskunnan normien mukaan ja noudattaa lakeja. Tuotannon siirto maan rajojen ulkopuolelle ei sinänsä riko lakeja, mutta joidenkin mielestä yhteiskunnan normit voivat vähän venyä. Toisaalta kansakunnan menestys on myös siitä kiinni, mitä kotimainen pääoma tuottaa – tai on tuottamatta. 

Hyveenä pidetään keskitietä kahden paheen välillä. Esimerkiksi rohkeus on pelkuruuden ja uhkarohkeuden välissä. Pelkuri ei ryhdy mihinkään tai kanna vastuuta teoistaan, uhkarohkea taas saattaa itsensä ja muut tarpeettomaan vaaraan. Onko tehtaan perustaminen vaikkapa Kiinaan uhkarohkeaa? Yksittäisen yrityksen kohdalla se voi olla, jos valmistautumista ei tehdä perusteellisesti. Tai voiko se olla myös pelkuruutta tai toisaalta rohkeutta?

Muita hyveitä ovat mm. lempeys, iloisuus, ystävällisyys ja oikeudenmukaisuus. Mitä ne antaisivat tähän pohdintaan?

Liike-elämässä tavoitteena tulisi hyve-etiikan mukaan olla johtajana kehittyminen ja organisaation kehittäminen. Organisaation kehittämisen näkökulmasta voidaan päätyä siihen, että suomessa sijaitseva organisaatio ei ainakaan kehity, kun se sellaisenaan lakkaa olemasta tuotannon siirtyessä muualle. Jos taas organisaationa pidetään sitä systeemiä, jonka omistaja luo, voidaan tuotannon siirtoa pitää organisaation kehittämisenä mitä suuremmassa määrin.

Voisimme vielä kurkistaa deontologian eli velvollisuusetiikan tai teleologian eli seurausetiikan ikkunan kautta tuotannon siirron problematiikkaan. Rawlsin oikeudenmukaisuuden etiikka voisi sekin antaa mielenkiintoisia näkökulmia.

Onko kuitenkin niin, että etiikan eri koulukunnat eivät sellaisinaan tarjoa ratkaisua pulmaan tuotannon ulkomaille siirtämisen eettiseen dilemmaan? Väittäisimme jopa, että koulukunnat, joita on paljon muitakin, eivät ratkaise liike-elämän eettisiä pulmia. Ilman omaa eettistä ajattelua ei koulukunnilla ole virkaa. Ajattelun apuna ja työkaluina toisen jäsentämä ajattelu toimii erinomaisesti. Sitä vastaan voi peilata omaa ajatuksenjuoksua ja kehittää eettistä oivalluskykyä.

Löysit ylläolevasta päättelystä varmasti monia aukkoja. Mitä mieltä itse olet, mitkä seikat vaikuttavat mihinkin? Mikä on oikein, mikä väärin ja minkä vuoksi?

Terveisin,
Erika ja Jari

P.S. Pentti-Oskari Kankaan terveiset:
Orpokoti Toivolan keittiö ja ruokahuonesaneeraus (juuriharjalaistenkin työn kohde) etenee vauhdilla.
Kiitos Onnelan osakkaat ja kiitos Lotus Hill kummit. Nyt on koossa 394 ryhmäkummia. Enää 106 kummia, niin tavoite on saavutettu. Kerrohan kaverillesi.
Lisätietoja: www.positiivarit.fi
 

 

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]

Tilaa blogi

Kategoriat

Näytä kaikki