<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juuriharja blogi

Otso Jukarainen

Eettisyyden kehittäminen – tarvitaanko sellaista?

[fa icon="calendar"] 13.11.2013 10:55 Otso Jukarainen

Eettisen liiketoiminnan kehittämisen parissa saamme ko. teeman osalta nähdä hyvin vaihtelevalla tietoisuuden ja toimeentarttumisen tasolla olevia organisaatioita. Tämä vaihtelu pätee oman kokemukseni pohjalta toimialaan tai organisaation kokoon katsomatta. On melko yllättävä havainto, että suuressakin kokoluokassa samalla toimialalla toimii yrityksiä, joista toisessa kysytään; ”miksi eettisyyteen pitäisi erikseen panostaa?” ja toisessa ajatellaan, että ”tämä on sekä riskien hallinnan että liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen kannalta ainoa tie, toimimmehan luottamusbisneksessä”. Toki kummassakin esimerkkitapauksessa koetaan tärkeäksi toimia luottamuksellisesti ja kestävästi, lukuisten eri sidosryhmien odotuksiin samanaikaisesti vastaten. Vain ensiksi mainitussa kuitenkin koetaan olevan immuuneja ongelmille ja että eettinen toiminta tapahtuu itsestään.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Otso Jukarainen

Ikivanhat käytännöt ja soivat kellot

[fa icon="calendar"] 17.4.2013 11:06 Otso Jukarainen

Alko ansaitsi tänään otsikkotilaa esiin nousseen käytäntönsä vuoksi, jolla he oman kertomansa mukaan tutustuttavat hallintoneuvostonsa jäseniä toimintaansa monipuolisesti. Tuotteiden vastaanottaminen on Alkon näkemyksen mukaan tärkeää kokonaiskuvan muodostamiseksi. Viestintäjohtajan puolustuspuheenvuorossa nojataan vahvasti siihen, että kyseessä on ikivanha käytäntö ja vastuu sen muuttamisesta siirretään hallintoneuvostolle.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Jari Salo

Organisaation eettinen tietoisuus?

[fa icon="calendar"] 19.1.2012 15:21 Jari Salo

Ensimmäinen askel kohti henkilökohtaista eettistä johtajuutta on herkistää omaa tietoisuuttaan eettisille kysymyksille. Tämän taidon harjaannuttaminen on keskeisimpiä - ja pitkäkestoisimpia - kehittämiskohteita eettisen johtamisen coachingissa ja Operaatio Juuriharja -valmennuksessamme.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]

Tilaa blogi

Kategoriat

Näytä kaikki